Geven gezonde darmbacteriën bescherming tegen antibioticaresistente bacteriën? 1

Geven gezonde darmbacteriën bescherming tegen antibioticaresistente bacteriën?

Gezonde darmbacteriën zouden kunnen voorkomen dat bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor antibiotica, zich vermenigvuldigen en nestelen in onze darmen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat dit niet voor alle resistente bacteriën geldt. 

Een – gezonde – darmflora (dat zijn alle micro-organismen (ook bacteriën) in onze darmen) is belangrijk voor onze gezondheid. Ze beschermt ons tegen besmettelijke ziekteverwekkers en produceren nuttige stoffen, zoals bepaalde vitaminen. Als de normale darmflora verstoord raakt, kunnen ziekmakende bacteriën uitgroeien en de gezondheid beïnvloeden. 

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC Leids Universitair Medisch Centrum), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Amsterdams Medisch Centrum (AMC Academic Medical Center) hebben onderzocht of de samenstelling van de darmflora beschermt tegen het verkrijgen en nestelen van antibioticaresistente Escherichia coli-bacteriën in de darmen. Het onderzoek is gedaan onder deelnemers aan het PIENTER-project. Dit project van het RIVM gaat onder andere over hoe goed Nederlanders beschermd zijn tegen infectieziekten en of dit in de loop van de tijd verandert. Aan het onderzoek doen duizenden mensen mee die hiervoor een uitgebreide vragenlijst invullen en materiaal zoals ontlasting beschikbaar stellen. 

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in The Lancet Microbe.

De ontdekking

“Ons onderzoek laat zien dat de darmflora van mensen waarin een antibiotica resistente Escherichia coli aanwezig is niet verschilt met de samenstelling van darmflora van mensen zonder deze resistente bacterie. Dat betekent wellicht dat probiotica, die gemaakt worden op basis van gezonde bacteriën, niet zullen helpen om de antibioticaresistente E.coli-bacterie te bestrijden”, vertelt Quinten Ducarmon onderzoeker van het LUMC. Een belangrijke ontdekking omdat antibioticaresistente bacteriën elk jaar tot duizenden doden leiden.

Eerdere studies

Ed Kuijper, hoogleraar Experimentele Bacteriologie in het LUMC en als microbiologisch expert verbonden aan het RIVM: “De resultaten waren opvallend omdat uit eerdere onderzoeken blijkt dat sommige bacteriesoorten in de darm mogelijk wel kunnen voorkomen dat antibioticaresistente bacteriën zich daar gaan nestelen”.

Volgens hem hielden de onderzoekers in die studies geen rekening met bijvoorbeeld leefstijl, afkomst, andere ziekten of medicijngebruik die van invloed kunnen zijn op het verkrijgen van antibioticaresistente bacteriën en op de samenstelling van de darmflora. Quinten Ducarmon: “De meeste onderzoeken richten zich op het soort bacterie en niet zozeer op wat zij doen en welke stoffen zij produceren. Wij hebben dit wel meegenomen in ons onderzoek en onze conclusie is dat de samenstelling en de functie van het microbioom geen invloed heeft op de aanwezigheid van  antibioticaresistente E. coli Escherichia coli bacteriën in de darm. 

Leave a reply