Kwaliteitscorrecties bij het vaststellen van de zorgvolume-ontwikkeling

13-9-2022 13:03

Dit paper beschrijft of het in Nederland mogelijk is om, op basis van reeds beschikbare cijfers over de kwaliteit van zorg, kwaliteitsveranderingen te incorporeren in het zorgvolume-cijfer.

Het in dit rapport beschreven onderzoek beperkt zich tot de medisch-specialistische zorg en de ouderenzorg en is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het onderzoek heeft een exploratief karakter, en de cijfers over kwaliteitscorrecties van het zorgvolume hebben vooralsnog een experimenteel karakter en zijn een eerste stap op weg naar een beter begrip van productiviteitsontwikkeling in de zorg.
Downloads

Paper – Kwaliteitscorrecties bij het vaststellen van de zorgvolume-ontwikkeling

Leave a reply