Gebruik van rechtsbijstand naar zorggebruik, 2018-2020 1

Gebruik van rechtsbijstand naar zorggebruik, 2018-2020

9-5-2023 12:12

Deze publicatie geeft inzicht in hoeverre personen met een toevoeging voor de rechtsbijstand gebruik maken van zorg voor de jaren 2018-2020. Gebruikers van toevoegingen voor de rechtsbijstand worden vergeleken met de Nederlandse bevolking en personen die volgens hun inkomen en vermogen recht zouden hebben op een toevoeging.

In deze publicatie worden gebruikers van rechtsbijstand ingedeeld naar het wel of niet gebruik maken van zorg onder de Wmo en Wlz en naar het maken van lage tot hoge kosten voor zorg die verzekerd is onder de basisverzekering. Ter vergelijking zijn de Nederlandse bevolking en personen die recht zouden hebben op een toevoeging voor de rechtsbijstand toegevoegd aan de tabel. Bekostigd door: Raad voor Rechtsbijstand.

Downloads

Tabel – Rechtsbijstand gezondheidskenmerken

Leave a reply