BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2009-2019

BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2009-2019

4-10-2021 13:31 In- en uitstroom in BIG-register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2009-2019. Deze tabellen bevatten cijfers over de instroom, doorstroom en uitstroom van medisch geschoolden naar werk binnen de zorg, buiten…

Read more