Strengere afspraken voor zout en suiker in voedingsmiddelen nodig 1

Strengere afspraken voor zout en suiker in voedingsmiddelen nodig

Sinds 2014 hebben fabrikanten en de overheid afgesproken om de hoeveelheid zout en suiker in eten te verlagen. Welke effecten hebben deze afspraken op de inname van suiker en zout? Het RIVM heeft hiervan een schatting gemaakt. Als fabrikanten alle afspraken nakomen en mensen gaan niet anders eten, zouden ze een snufje minder zout en zo’n 2 suikerklontjes minder binnenkrijgen. Met strengere afspraken kan meer bereikt worden.

Het RIVM heeft sinds 2014 meerdere keren het geschatte effect van de afspraken onderzocht. Alle afspraken zijn vastgelegd in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Steeds blijkt dat er wel stappen zijn gezet, maar dat er meer nodig is.

Wat is wel bereikt?
Eten volwassenen nu hetzelfde als in 2014, en worden de afspraken nagekomen voor alle voedingsmiddelen? Dan kunnen ze met de huidige afspraken wat minder zout en suiker binnenkrijgen. Het gaat dan gemiddeld per dag om een snufje zout (0,5 gram) en ongeveer 2 suikerklontjes (7,5 gram).

Mensen krijgen door deze afspraken vooral minder zout binnen via brood, vlees, kaas en soep. Voor suiker zit de vooruitgang vooral bij frisdranken en, in mindere mate, bij melkproducten. Niet voor alle productgroepen zijn afspraken gemaakt.

Overigens is ook verzadigd vet onderdeel van het akkoord. Maar het effect hiervan is niet doorgerekend omdat daar te weinig afspraken over gemaakt zijn.

Tijd voor grotere stappen
Om meer te bereiken zijn scherpere afspraken nodig. Ook moeten veel meer productgroepen meedoen. Dit wordt ook meegenomen in een nieuwe aanpak voor productverbetering, die momenteel wordt ontwikkeld onder leiding van het ministerie van VWS. Deze aanpak is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord.

En er is meer nodig
Het is duidelijk dat er meer nodig is om mensen gezond te laten eten. Productverbetering álleen is niet genoeg, ook als het wel sneller gaat. Het moet namelijk een onderdeel zijn van een groter pakket aan maatregelen, die erop gericht zijn het voedingspatroon te verbeteren. Met name door de keuze voor gezonde producten die in de Schijf van Vijf staan te vergroten.

Eerder dit jaar verschenen rapporten die daarvoor maatregelen voorstellen.

Wat kun je zelf doen?
Laat kant-en-klaarmaaltijden, pakjes en zakjes, sauzen, soepen uit pak en blik, koek, snoep en frisdrank zoveel mogelijk staan. Deze producten heb je helemaal niet nodig. Bovendien zit daar juist vaak veel zout, suiker en verzadigd vet in.

Ga vooral voor producten uit de Schijf van Vijf. Met de gratis ‘Kies Ik Gezond?’-app zie je of een product in de Schijf van Vijf staat. Zo niet, dan krijg je gezondere alternatieven te zien. Wil je weten wat je op een dag binnenkrijgt aan zout, vet en suiker? Gebruik dan het online eetdagboek Mijn Eetmeter.

Wil je wel een keer een kant-en-klaarproduct, koek of frisdrank? Dat kun je af en toe best nemen. Wil je dan de betere keuze vinden? Vergelijk het etiket. Kies het product met het minste zout, suiker of verzadigd vet per 100 gram. Kijk goed rond in de supermarkt, want er valt echt gezonder te kiezen. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer kruidenmixen zonder zout, appelmoes zonder toegevoegd suiker of frisdrank zonder suiker, zoals water met een smaakje.

Leave a reply