Gezondheidsraad presenteert Werkprogramma 2023

Nieuwsbericht | 20-09-2022 | 15:15

Op de derde dinsdag van september presenteert de Gezondheidsraad zijn werkprogramma voor het komende kalenderjaar. Aan de hand van de vijf domeinen Zorg, Preventie en screening, Voeding, Leefomgeving en Arbeidsomstandigheden beschrijft het Werkprogramma 2023 de adviesonderwerpen die op de agenda staan.

Prioriteiten kunnen tijdens de programmaperiode veranderen, bijvoorbeeld omdat zich tussentijds onvoorziene urgente kwesties aandienen. Op de website wordt steeds de actuele stand van zaken weergegeven.

Naar het werkprogramma:

Werkprogramma 2023

Elk jaar stelt de Gezondheidsraad een werkprogramma op. Daarin staan de onderwerpen waarover de Gezondheidsraad het komende …

Werkprogramma | 20-09-2022

Leave a reply