Twee keer zoveel vrouwen als mannen van 55-plus krijgen mantelzorg

10-3-2023 00:00

© Hollandse Hoogte / John van Hamond

In 2022 kreeg ruim 13 procent van de vrouwen en 6 procent van de mannen van 55 jaar of ouder mantelzorg, zoals begeleiding of vervoer naar een arts of kapper, of hulp in het huishouden. Onder vrouwen van 75 jaar of ouder kreeg 31 procent mantelzorg. Ruim de helft van de mannen en vrouwen gaf aan de mantelzorg te krijgen van hun kinderen. Dit meldt het CBS op basis van de gezondheidsenquêtes van 2021 en 2022.

Mantelzorg is niet betaalde zorg die iemand krijgt van een bekende uit de omgeving, zoals een partner, ouder, kind, buur of vriend. Het aantal uren mantelzorg dat mannen en vrouwen kregen was gemiddeld 17 uur per week in 2022. Zowel het percentage mensen dat mantelzorg kreeg als het aantal uren mantelzorg was nagenoeg hetzelfde als in 2016, toen deze vragen voor het eerst werden gesteld in de gezondheidsenquête.

Bijna 1 op de 3 vrouwen van 75 jaar of ouder krijgt mantelzorg
Met het toenemen van de leeftijd ontvangen 55-plussers meer mantelzorg. Het verschil tussen mannen en vrouwen neemt ook toe met de leeftijd: onder 75-plussers kreeg 31 procent van de vrouwen en 12 procent van de mannen mantelzorg in 2022.

Ontvangers mantelzorg, 2022Totaal (55 jaar of ouder)6,213,555 tot 65 jaar3,65,665 tot 75 jaar5,98,475 jaar of ouder11,531,3 
Bij 3 op de 10 mannen bestaat mantelzorg uit hulp bij medische verzorging
Mensen kunnen mantelzorg krijgen in verschillende vormen, soms tegelijkertijd. Van de 55-plussers die mantelzorg ontvingen gaf 63 procent aan hulp te krijgen in het huishouden in de periode 2021/2022. Meer vrouwen kregen mantelzorg in de vorm van begeleiding of vervoer bij het bezoeken van bijvoorbeeld een arts of kapper dan mannen: 64 procent, tegen 53 procent. Bij mannen bestond de mantelzorg juist relatief vaak uit hulp bij medische of persoonlijke verzorging.

Vormen van mantelzorg, 2021/20221) Hulp in de huishouding5865,3Begeleiding en/of vervoer 53,363,9Regeling geldzaken en/of

andere administratie51,356,7Gezelschap, troost of afleiding47,951,7Klaarmaken warme

maaltijden42,334,3Hulp bij medische

verzorging30,214,4Andere zaken2930,5Hulp bij persoonlijke

verzorging2615,51)een persoon kan meerdere vormen van mantelzorg ontvangen, waardoor de percentages niet optellen tot 100 procent
Bijna 6 op de 10 vrouwen krijgt mantelzorg van kinderen
Mantelzorg kan van verschillende mensen ontvangen worden. 56 procent van de mantelzorgontvangers kreeg in 2021/2022 zorg van een kind, schoonzoon of schoondochter. Meer vrouwen (60 procent) dan mannen (45 procent) gaven dit aan. 44 procent van de 55-plussers met mantelzorg gaf aan deze te krijgen van een echtgenoot, echtgenote of partner, mannen meer dan vrouwen.

Persoon van wie mantelzorg werd ontvangen, 2021/20221) Echtgenoot, echtgenote

of partner57,138,6Kinderen, schoondochter

of schoonzoon45,160,4Overige familieleden9,39,8Buren, vrienden of

kennissen9,213Iemand anders7,79,81)iemand kan van meerdere personen mantelzorg ontvangen 
Vooral veel mantelzorg onder weduwen
Mensen die verweduwd zijn ontvangen relatief vaak mantelzorg: onder de verweduwde vrouwen van 55 jaar of ouder was dat 28 procent, tegen 10 procent van de verweduwde mannen. Weduwen en weduwnaars zijn gemiddeld wel een stuk ouder dan mensen met een andere burgerlijke staat.


82 procent van de verweduwden kreeg de mantelzorg van een van hun kinderen of schoonkinderen. Gehuwden ontvingen vooral mantelzorg van hun partner (82 procent).

Ontvangen mantelzorg naar burgerlijke staat, 2021/2022Weduwnaar, weduwe10,127,6Gescheiden4,57,7Gehuwd of geregistreerd

partnerschap5,38,7Nooit gehuwd geweest56,8

Bronnen

StatLine – Gezondheid en zorggebruik

Tabel – Mantelzorg onder 55-plussers naar burgerlijke staat

StatLine – Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken, 2014-2021

Leave a reply