Risicogrenzen voor toxische stof bromaat in oppervlaktewater

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft ecologische risicogrenzen bepaald voor de toxische stof bromaat in zoetoppervlaktewater. Zo’n waarde is nodig omdat bromaat in het water terecht kan komen als rioolwater wordt gezuiverd met ozon….

Read more