WBO: onderzoek naar gepersonaliseerde darmkankerscreening 1

WBO: onderzoek naar gepersonaliseerde darmkankerscreening

Nieuwsbericht | 12-05-2022 | 09:00

Het Erasmus MC heeft het voorgenomen onderzoek naar de effectiviteit van gepersonaliseerde screening op darmkanker aangepast aan nieuwe gegevens. De Commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiervoor vergunning te verlenen.

Naar het advies:

WBO: amendement bij onderzoek naar gepersonaliseerde darmkankerscreening

Begin 2022 heeft het Erasmus MC vergunning gevraagd voor aanpassing van het onderzoek. Op basis van nieuwe gegevens willen de …

Advies | 12-05-2022

Leave a reply