Internationale Emissierapportages openbaar

Internationale Emissierapportages openbaar

Vandaag publiceert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het National Inventory Report 2021 over de uitstoot van broeikasgassen en het Informative Inventory Report 2021 over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Met deze rapporten voldoet…

Read more