Classificatievoorstel: methylisobutylketon mogelijk kankerverwekkend

Nieuwsbericht | 08-12-2020 | 10:00 De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van SZW om methylisobutylketon te classificeren in gevarencategorie 2. Er is beperkt bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan de stof tot kanker leidt. Naar het advies: Methylisobutylketon Methylisobutylketon wordt onder meer gebruikt als synthetische geurstof en als oplosmiddel in verven en lakken. De … Advies |

Read more