Schatting incidentie en prevalentie Make-A-Wish, 2019 1

Schatting incidentie en prevalentie Make-A-Wish, 2019

25-8-2021 14:30

Schatting incidentie en prevalentie van door Make-A-Wish geselecteerde aandoeningen bij kinderen van 3 t/m 17 jaar, 2019

Op verzoek van Make-A-Wish Nederland heeft team Gezondheid en Zorg van het CBS een schatting gemaakt van de incidentie en prevalentie van kinderen van 3 t/m 17 jaar met een door Make-A-Wish geselecteerde ernstige aandoening in 2019. Om een zo goed mogelijke schatting te geven van deze cijfers heeft het CBS meerdere jaren van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (bron DHD) en van de Diagnose Behandeling Combinaties van de medisch specialistische zorg (DBCMSZ; bron Vektis) gecombineerd en onderzocht. Vanwege de verschillen in registratie van diagnosen in de beide databronnen en de verschillen in zorgpaden per aandoening zijn er verschillende berekeningswijzen gehanteerd, waarmee de grootte van de incidentie geschat kan worden. Uiteindelijk zijn er keuzes gemaakt om te komen tot de meest waarschijnlijke schatting. De gebruikte methode en gekozen definities worden beschreven en de keuzes die gemaakt zijn om te komen tot de uiteindelijke schatting worden toegelicht.
Downloads

Tabel – Schatting incidentie en prevalentie Make-A-Wish, 2019

Leave a reply