Gezondheidsraad presenteert Werkprogramma 2022

Nieuwsbericht | 21-09-2021 | 14:00

Op de derde dinsdag van september presenteert de Gezondheidsraad zijn werkprogramma voor het komende kalenderjaar. Aan de hand van de vijf domeinen Zorg, Preventie en screening, Voeding, Leefomgeving en Arbeidsomstandigheden beschrijft het Werkprogramma 2022 de adviesonderwerpen die op de agenda staan.

Prioriteiten kunnen tijdens de programmaperiode veranderen, bijvoorbeeld omdat zich tussentijds onvoorziene urgente kwesties aandienen. Op de website wordt steeds de actuele stand van zaken weergegeven, met informatie over de voorgenomen oplevertermijn van adviezen.

Leave a reply