Tabel Leefstijl, 2020 1

Tabel Leefstijl, 2020

11-3-2021 00:00

Cijfers over rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, ondergewicht, gezond gewicht, overgewicht, lichamelijke activiteit, voeding en ongevallen. Gebaseerd op de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2020 van CBS in samenwerking met het Consortium Leefstijlmonitor.

Deze cijfers zijn op verzoek van het RIVM uitgedraaid. Het RIVM publiceert deze cijfers op de websites ‘Staat van Volksgezondheid’ (www.staatvenz.nl), volksgezondheidenzorg.info en leefstijlmonitor.nl . Deze cijfers zijn aanvullend op de cijfers die CBS publiceert in de Statlinetabel ‘Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken’.
Downloads

Excel
Tabel – Maatwerktabel Leefstijl, 2020

Leave a reply