Radiologische gevolgen van mogelijke ongevalsscenario’s voor Kerncentrale Borssele 1

Radiologische gevolgen van mogelijke ongevalsscenario’s voor Kerncentrale Borssele

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft berekend tot welke afstand van de kerncentrale in Borssele beschermende maatregelen voor de bevolking nodig kunnen zijn bij een stralingsongeval. De afstanden zijn berekend voor vijf emissiescenario’s (van klein tot ernstig) bij verschillende weersomstandigheden.

De kans op een kernongeval is erg klein. Volgens Europese richtlijnen moeten landen in Europa zich wel voorbereiden op stralingsongevallen. In Nederland heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een nationale stralingsbeschermingsstrategie opgesteld voor noodsituaties waarbij radioactiviteit kan vrijkomen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van de ANVS de emissiescenario’s voor Kerncentrale Borssele doorgerekend . De resultaten kunnen worden gebruikt voor een nadere uitwerking van de stralingsbeschermingsstrategie.

Leave a reply