Nieuw WHO Collaborating Centre bij het RIVM: WHO Collaborating Centre Life Course and Health 1

Nieuw WHO Collaborating Centre bij het RIVM: WHO Collaborating Centre Life Course and Health

De Wereld Gezondheidsorganisatie (
WHO

World Health Organization

(World Health Organization
)) heeft het RIVM aangewezen als WHO Collaborating Centre on Life Course en Health. Het Collaborating Centre zal de WHO ondersteunen door bij te dragen aan kennis en onderzoek over gezond ouder worden gedurende de levensloop. Overal ter wereld worden mensen ouder. De Verenigde Naties hebben 2021 – 2030 uitgeroepen tot de “Decade of Healthy Ageing”. Volgens de WHO is dit initiatief dringend nodig om ervoor te zorgen dat ouderen zich in goede gezondheid, waardigheid en gelijkheid en in een gezonde omgeving kunnen ontplooien.

Focus van het
WHO

World Health Organization

(World Health Organization
) Collaborating Centre

Het nieuwe Collaborating Centre wordt gecoördineerd door het centrum voor Voeding, Preventie en Zorg van het RIVM. Het Collaborating Centre zal bijdragen aan de ontwikkeling van normen voor de meting van gezond ouder worden gedurende de levensloop. Het zal ook bijdragen aan WHO-rapporten voor de ‘Decade of Healthy Ageing’ op basis van gegevens van de Nederlandse Doetinchem Cohort Studie en longitudinale cohortstudies in andere regio’s van de wereld. Het zal ook meewerken aan prognoses over de gezondheid van ouderen, met behulp van modelleringstechnieken.

Monique Verschuren, hoofd van de afdeling Levensloop en Gezondheid, Hoogleraar Healthy Vascular Ageing en hoofd van het WHO Collaborating Centre: “Het aantal ouderen zal de komende decennia aanzienlijk toenemen. We weten dat sommige mensen tot op hoge leeftijd gezond en actief blijven, terwijl anderen kampen met beperkingen die hun levenskwaliteit beperken. We willen meer weten over de factoren die deze verschillen verklaren om de gezondheid van toekomstige generaties ouderen te verbeteren. Investeren in gezondheid om op oudere leeftijd vitaal te blijven en van het leven te genieten is zowel een individuele als een maatschappelijke uitdaging. Bovendien moet worden erkend dat ouderen waardevol zijn voor de samenleving. Veel ouderen verlenen bijvoorbeeld mantelzorg en doen vrijwilligerswerk.”

Het WHO CC wordt officieel gelanceerd met een kick-off webinar begin 2023.

Tien WHO Collaborating Centres

Het RIVM heeft nu tien WHO Collaborating Centres, waaronder het nieuwe WHO Collaborating Centre on Life Course and Health. Onze Collaborating Centres ondersteunen de WHO, variërend van praktische steun tot wetenschappelijk onderzoek over onderwerpen als antimicrobiële resistentie, regulering van tabaksproducten, chemische voedselveiligheid, voeding, microbiële voedsel- en waterveiligheid, paraatheid voor besmettelijke ziekten, paraatheid van laboratoria en biorisico’s.

Meer informatie over het nieuwe WHO Collaborating Centre vindt u op de website WHO Collaborating Centre on Life Course and Health. 

Leave a reply