Jaarverslag Signaleringsoverleg Voedselveiligheid 2021

Jaarverslag Signaleringsoverleg Voedselveiligheid 2021

In 2021 zijn in het Signaleringsoverleg Voedselveiligheid (SO-V) 73 signalen besproken en geduid. Dat staat in het jaarverslag van het SO-V. In dit Signaleringsoverleg, met daarin ook het RIVM, bespreken experts signalen van nieuwe mogelijke risico’s voor…

Read more