Vooraankondiging openbare commentaarronde conceptadvies over voeding bij hart- en vaatziekten

Nieuwsbericht | 08-09-2022 | 15:00

De Gezondheidsraad geeft binnenkort de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie van het advies Richtlijnen goede voeding voor mensen met atherosclerotische hart- en vaatziekten en de bijbehorende achtergronddocumenten. Dit conceptadvies gaat in op de vraag in hoeverre de Richtlijnen goede voeding toegepast kunnen worden bij mensen met atherosclerotische hart- en vaatziekten en of bepaalde aanpassingen nodig zijn. Informatie over de adviesvraag is te vinden bij Gezonde voeding bij cardiometabole aandoeningen – deeladvies hart- en vaatziekten.

De conceptversies worden gepubliceerd op 20 september. Reageren kan tot en met 3 oktober.

Leave a reply