Landelijke dataset verkeersaantallen is mogelijk

Landelijke dataset verkeersaantallen is mogelijk

Begin 2023 gaat de Omgevingswet in met onder andere nieuwe regels voor geluid. Een onderdeel daarvan is dat gemeenten verplicht worden om elke vijf jaar het verkeersgeluid op wegen te monitoren. Hiervoor is detailinformatie nodig over de hoeveelheid verkeer…

Read more