Beschrijving van de arbeidsmarktpositie van jeugdprofessionals, juni 2023 1

Beschrijving van de arbeidsmarktpositie van jeugdprofessionals, juni 2023

17-11-2023 12:12

Deze tabellen bevatten een beschrijving van de (wisselingen in) arbeidsmarktpositie van professionals met een actieve inschrijving in het Kwaliteitsregister Jeugd op 30 juni 2023 zoals dit bijgehouden wordt door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

De gegevens uit het Kwaliteitsregister Jeugd zijn gekoppeld aan informatie zoals deze binnen het CBS beschikbaar is over werknemers in loondienst (polisadministratie) en de belastingaangifte van zelfstandig ondernemers (SECM). De diverse tabellen in het document beschrijven allen verschillende facetten van (mobiliteit op) de arbeidsmarkt voor jeugdzorg.

Deze tabellen zijn in overleg met SKJ, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) samengesteld. De tabellen hebben tot doel een vollediger beeld te krijgen van de arbeidsmarkt voor jeugdzorg dan mogelijk is bij louter gebruik van de SBI-code van een werkgever. Een substantieel deel van de jeugdzorg wordt namelijk geleverd door instellingen met een andere SBI-code dan jeugdzorg.


Downloads

Tabel – Beschrijving arbeidsmarktpositie professionals

Leave a reply