Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016 1

Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016

31-3-2022 00:00

Drie indicatoren voor gezondheid, gebaseerd op registerinformatie over zorgkosten en/of medicijngebruik, zijn gerelateerd aan zelf-gerapporteerde gegevens over gezondheid en aandoeningen uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit hetzelfde verslagjaar.
Er is behoefte aan een indicator voor (on-)gezondheid die beschikbaar is voor de gehele populatie, voor toepassing in onderzoek (meestal als achtergrondkenmerk). Ervaren gezondheid uit enquêtes is een algemene gezondheidsmaat, maar is slechts voor een beperkt deel van de populatie beschikbaar. Informatie uit medische registraties is er in principe voor vrijwel alle inwoners.

Voor drie op registerinformatie gebaseerde indicatoren die al af en toe in onderzoek worden gebruikt is nagegaan hoe deze zich gedragen bij vergelijking met enquêteresultaten uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit hetzelfde verslagjaar.

Bekostigd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Downloads

Tabel – Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie

Leave a reply