RIVM: 7 stoffen met tabakssmaak voor e-sigaret geven risico voor gezondheid 1

RIVM: 7 stoffen met tabakssmaak voor e-sigaret geven risico voor gezondheid

De overheid wil alleen nog 23 smaakstoffen voor de e-sigaret toestaan die naar tabak smaken. Het RIVM onderzocht of deze 23 smaakstoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat 7 smaakstoffen schadelijke gezondheidseffecten kunnen hebben. Daarom is het advies van RIVM aan het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
om deze smaakstoffen te verbieden. 

Het onderzoek laat zien dat 2 smaakstoffen kankerverwekkend kunnen zijn. Een andere smaakstof kan allergie veroorzaken. Het RIVM adviseert daarom het ministerie om deze 3 smaakstoffen niet toe te staan. Verder veroorzaken 3 smaakstoffen mogelijk gezondheidsrisico’s bij de hoogste concentraties in vloeistoffen in e-sigaretten. Een andere smaakstof is irriterend en kan daarom schadelijk zijn voor de longen. Ook voor deze 4 smaakstoffen adviseert het RIVM om deze niet meer toe te staan.

Niet genoeg informatie

Voor de overige 16 smaakstoffen is er niet genoeg informatie om de gezondheidseffecten te beoordelen. Het RIVM stelt daarom twee mogelijkheden voor. Een daarvan is om de smaakstoffen te verbieden, omdat onduidelijk is of ze schadelijk kunnen zijn. De andere mogelijkheid is om deze smaakstoffen toch toe te staan in e-sigaretten, zodat dit product beschikbaar blijft om rokers te helpen met roken te stoppen.

Onderzoeken smaakstoffen e-sigaretten

De overheid wil e-sigaretten minder aantrekkelijk maken, vooral voor jongeren. Omdat bepaalde smaakstoffen (zoet, fruit) het gebruik aantrekkelijker maken, besloot de overheid om alleen smaakstoffen toe te staan die naar tabak smaken. In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
deed het RIVM eerder onderzoek naar ruim 500 smaakstoffen die op dit moment worden gebruikt. Dit leidde tot het advies om het aantal toe te laten smaakstoffen te beperken tot 23. In vervolg hierop vroeg het ministerie aan het RIVM om de gezondheidsrisico’s van deze 23 smaakstoffen te onderzoeken.

Leave a reply