• Ontmoediging gebruik van schadelijke en verslavende nicotinezakjes

  Ontmoediging gebruik van schadelijke en verslavende nicotinezakjes

  Het gebruik van nicotinezakjes neemt toe, maar de nicotine is verslavend en schadelijk voor de gezondheid. Daarom adviseert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het gebruik van nicotinezakjes te ontmoedigen. Strengere regelgeving en voorlichting kunnen daarbij helpen. Nicotineproducten zonder tabak (NZT) nemen toe in populariteit. Een voorbeeld hiervan zijn nicotinezakjes, die in Nederland het grootste

  Read more
 • Hoe bestrijden consumenten muizen en groene aanslag?

  Hoe bestrijden consumenten muizen en groene aanslag?

  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzocht hoe vaak mensen bepaalde bestrijdingsmiddelen voor thuisgebruik kopen en gebruiken. Het gaat dan om biociden ter bestrijding van muizen en voor het verwijderen van groene aanslag. Het RIVM onderzocht ook wat mensen bij voorkeur doen tegen muizen en tegen groene aanslag. Het gebruik van muizengif lijkt te zijn

  Read more
 • Tankstations niet onveiliger door combinatie van brandstoffen

  Tankstations niet onveiliger door combinatie van brandstoffen

  De combinatie van nieuwe brandstoffen, zoals waterstof, aardgas en elektriciteit, maken tankstations niet onveiliger voor de omgeving. De regels die nu gelden om ervoor te zorgen dat brandstof veilig wordt aangevoerd naar en opgeslagen op het tankstation, zijn ook veilig nadat er nieuwe brandstoffen zijn toegevoegd. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en

  Read more
 • RIVM werkt in Europees verband samen aan de invoering van voedselkeuzelogo Nutri-Score

  Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Spanje en Zwitserland werken samen om het gebruik van het voedselkeuzelogo NutriScore te organiseren en makkelijker te maken. Deze samenwerking vindt plaats binnen een stuurgroep en een wetenschappelijk comité. Namens Nederland is het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in zowel de stuurgroep als het wetenschappelijk comité vertegenwoordigd. Wat is de

  Read more
 • RIVM werkt in Europees verband samen aan de invoering van voedselkeuzelogo Nutri-Score

  Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Spanje en Zwitserland werken samen om het gebruik van het voedselkeuzelogo NutriScore te organiseren en makkelijker te maken. Deze samenwerking vindt plaats binnen een stuurgroep en een wetenschappelijk comité. Namens Nederland is het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in zowel de stuurgroep als het wetenschappelijk comité vertegenwoordigd. Wat is de

  Read more
 • Het bevorderen van veilig werken met heftrucks door nudging

  Het bevorderen van veilig werken met heftrucks door nudging

  Ondanks alle regels die gelden om veilig werken te bevorderen, komen arbeidsongevallen nog steeds voor. Zo ook met heftrucks in magazijnen. Deze ongevallen ontstaan mede doordat veel werkzaamheden op de automatische piloot worden uitgevoerd. Gewoontegedrag verander je niet gemakkelijk met traditionele interventies zoals regels, voorlichting of sancties. Nudges kunnen hier mogelijk effectiever zijn. Een nudge

  Read more
 • ICER 2021: meer beleid nodig om circulaire economie te stimuleren

  ICER 2021: meer beleid nodig om circulaire economie te stimuleren

  Het kabinet wil dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een van de kennisinstituten die volgt of Nederland op koers zit. Elke twee jaar rapporteert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBLPlanbureau voor de Leefomgeving)

  Read more
 • Samen zicht houden op Zeer Zorgwekkende Stoffen in de circulaire economie belangrijk

  Samen zicht houden op Zeer Zorgwekkende Stoffen in de circulaire economie belangrijk

  Om een veilige circulaire economie mogelijk te maken, is informatie over de samenstelling van materialen en producten essentieel. Hierdoor kunnen materialen veilig en hoogwaardig worden hergebruikt of gerecycled. Soms bevatten materialen en producten Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSzeer zorgwekkende stoffen).  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelde daarom een methode om samen met gebruikers tot een

  Read more
 • Circulair inkopen kan meer milieuwinst opleveren

  Circulair inkopen kan meer milieuwinst opleveren

  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onderzocht wat het effect van circulair inkopen door de overheid is op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en grondstoffengebruik. Hieruit bleek dat 53% van de circulaire aanbestedingen, zoals aanbestedingen met eisen voor een langere levensduur of eisen voor de hoeveelheid gerecycled materiaal, een positief effect heeft.

  Read more
 • Regenwater nog geen duurzame bron voor drinkwater

  Regenwater nog geen duurzame bron voor drinkwater

  Het regenwater in Nederland is niet schoon genoeg om ongezuiverd als drinkwater te gebruiken. Door klimaatverandering (droogte) zoeken waterbedrijven naar alternatieve waterbronnen. Via een literatuuronderzoek onderzocht RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of regenwater geschikt is als nieuwe bron. Uit het onderzoek blijkt dat ons regenwater vaak vervuild is en eerst gezuiverd moet worden. Op een

  Read more

Photostream