Dring uitstoot ultrafijnstof terug om gezondheid te beschermen 1

Dring uitstoot ultrafijnstof terug om gezondheid te beschermen

Nieuwsbericht | 15-09-2021 | 10:00

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ultrafijnstof schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Daarom adviseert de Gezondheidsraad de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maatregelen te nemen die de uitstoot van ultrafijnstof terugdringen en de blootstelling eraan verminderen.

Naar het advies:

Risico’s van ultrafijnstof in de buitenlucht

Ultrafijnstof in de buitenlucht bestaat uit een mengsel van deeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer en die vrijkomen bij …

Advies | 15-09-2021

Leave a reply