RIVM ontwikkelt screeningstool voor Persistente, Mobiele, en Toxische stoffen in water

De waterkwaliteit staat in Nederland onder druk. Sommige chemische stoffen breken niet af in het milieu (Persistent), verspreiden zich makkelijk in water (Mobiel) en zijn giftig (Toxisch) voor mens en milieu. Stoffen die alle drie deze eigenschappen hebben zijn…

Read more