Slechts de helft verkiezingsprogramma’s heeft gezonde voeding op de agenda 1

Slechts de helft verkiezingsprogramma’s heeft gezonde voeding op de agenda

Gezonde voeding en aandacht voor een gezonde, duurzame leefomgeving staat maar op ongeveer de helft van de agenda’s bij de gemeenteraadsverkiezingen. En de manier waarop partijen daar invulling aan willen geven is erg versnipperd. Dat blijkt uit een analyse die het Voedingscentrum heeft laten maken onder de 30 grootste gemeenten.

Voor de analyse zijn 120 verkiezingsprogramma’s bekeken; per gemeente die van de 4 grootste partijen. Wat zijn de ambities die zij hebben voor gezonde voeding en een gezonde en duurzame omgeving?

Vermelden gezondheid
De scan laat zien dat ongeveer de helft van de politieke partijen wel íets meenemen over een gezonde omgeving of gezonde voeding. De term ‘gezonde voeding’ komt het meeste terug in de verkiezingsprogramma’s. Vaak in combinatie met de ambities voor een gezonde omgeving. Duurzame voeding komt in slechts een kwart van de 120 programma’s terug.

Gebrek aan focus
De voorgestelde maatregelen zijn soms zeer uiteenlopend en er is niet altijd sprake van focus. Zo richt de ene partij zich op bewustwording en voorlichting over het maken van gezonde keuzes. De ander gaat in op het tegengaan van voedselverspilling.

In ongeveer 40 programma’s is er speciale aandacht voor jeugd en de rol van scholen, vaak in combinatie met sociale gelijkheid. Bijvoorbeeld door te pleiten voor een gezond en betaalbaar aanbod in school- en sportkantines. Of door het introduceren van lesprogramma’s over voeding. In 8 programma’s komt het plan terug voor (het uitbreiden van) een lokaal preventieakkoord.

Heldere visie en plannen onmisbaar
Het Voedingscentrum vindt het noodzakelijk dat meer gemeenten een heldere visie en plannen opstellen voor een integrale aanpak voor een gezonde leefomgeving. Met daarin als onmisbaar thema voeding.

Liesbeth Velema, expert voeding, gedrag en omgeving: “De leefomgeving is in veel gemeenten helaas heel ongezond. Snackbars zitten bijna op elke hoek en het aanbod aan ongezond voedsel is de laatste jaren enorm toegenomen. Ongezond eten vlakbij scholen is eerder regel dan uitzondering. We zijn blij om te zien dat veel partijen plannen hebben om werk te maken van de gezondheid van hun inwoners door in te grijpen op de eetomgeving, en veel gemeenten er ook al aan werken. Maar we vinden het zorgelijk dat het niet in alle partijprogramma’s staat en dat er vaak geen integrale visie is. Wat ons betreft staat straks in alle gemeenten een gezonde en duurzame voedselomgeving hoog op de agenda. Door ambities en concrete maatregelen te formuleren op alle beleidsterreinen.”

Lees meer
Opiniestuk van onze directeur: Gemeenten: geef iedereen de kans op een gezond leven.
Wat kunnen gemeenten doen? Gezonde voeding in gemeentebeleid: draag bij aan gelijke kansen.
Rapport: Analyse verkiezingsprogramma’s gemeenteraadsverkiezingen 2022 (pdf)

Ben je van de pers en heb je vragen? Neem contact op met onze woordvoerders.

Leave a reply