Gezondheidsklachten door borstimplantaten ontstaan ook nog na meer dan 5 jaar na plaatsing

De afgelopen ruim 5 jaar zijn bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) 977 meldingen gedaan van gezondheidsklachten bij borstimplantaten. Uit een analyse door het RIVM blijkt dat 39% van de gemelde gezondheidsklachten meer dan 5 jaar na plaatsing van de implantaten ontstonden.

Het is belangrijk dat potentiële melders er bewust van zijn dat hun gezondheidsklachten, ook na langere tijd, nog te maken kunnen hebben met de plaatsing van een implantaat. 

Impact op het dagelijks leven

Uit de analyse blijkt ook dat 70% van de melders aangeeft dat de gezondheidsklachten een (zeer) grote impact hebben op het dagelijks leven. Ruim een kwart spreekt van matig of weinig impact. Gevraagd naar de reden om voor borstimplantaten te kiezen, zegt 78% dat ze dit doen vanwege cosmetische redenen. Een klein deel (17%) meldt als reden herstel na borstkanker en/of hier uit voorzorg voor te kiezen vanwege het risico op borstkanker.

Aard en aantal gezondheidsklachten per melding

De nieuwe rapportage geeft informatie over alle meldingen die bij het MEBI zijn binnengekomen over gezondheidsklachten bij borstimplantaten. Daaruit blijkt dat het gemiddeld aantal gezondheidsklachten per melding steeg van 6 naar 8.  Het aantal gezondheidsklachten per melding is relatief hoog in vergelijking met gezondheidsklachten gemeld over andere implantaten. Vermoeidheid is met afstand de meest gemelde gezondheidsklacht. De top 5 van meest gemelde gezondheidsklachten in verschillende categorieën laat over de jaren slechts kleine verschuivingen zien. Hiervoor vergeleek het RIVM 2 periodes: juli 2017 – december 2019 en januari 2020 – december 2022.  

Belang van melden bij MEBI

Het is belangrijk dat implantaten veilig zijn. Melden bij het MEBI kan daarbij helpen. Op basis van meldingen kan het MEBI mogelijke problemen met implantaten eerder signaleren. Daarmee kunnen andere patiënten geholpen worden. Melden kan via de website van het MEBI.

Leave a reply