Openbare commentaarronde voor Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose 1

Openbare commentaarronde voor Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose

Nieuwsbericht | 20-09-2022 | 09:00

De Gezondheidsraad geeft de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie van het advies Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose en de bijbehorende achtergronddocumenten. Dit conceptadvies gaat in op de vraag in hoeverre de Richtlijnen goede voeding toegepast kunnen worden bij mensen met atherosclerotische hart- en vaatziekten en of bepaalde aanpassingen nodig zijn. Reageren kan van 20 september tot en met 7 oktober.

Naar het conceptadvies:

Openbare commentaarronde voor Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose

De Gezondheidsraad biedt van dinsdag 20 september tot en met vrijdag 7 oktober de gelegenheid om commentaar te leveren op de …

Conceptrapport | 20-09-2022

Leave a reply