Beschrijving van de arbeidsmarktpositie van jeugdprofessionals, juni 2023 1

Beschrijving van de arbeidsmarktpositie van jeugdprofessionals, juni 2023

17-6-2024 13:30

Deze tabellen bevatten een beschrijving van de (wisselingen in) arbeidsmarktpositie van professionals met een actieve inschrijving in het Kwaliteitsregister Jeugd op 30 juni 2023 zoals dit bijgehouden wordt door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

De gegevens uit het SKJ-register zijn gekoppeld aan informatie zoals deze binnen het CBS beschikbaar is over werknemers in loondienst (polisadministratie) en de belastingaangifte van zelfstandig ondernemers (SECM).

Deze tabellen zijn in overleg met SKJ, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) samengesteld. De tabellen hebben tot doel een vollediger beeld te krijgen van de arbeidsmarkt voor jeugdzorg dan mogelijk is bij louter gebruik van de SBI-code van een werkgever. Een substantieel deel van de jeugdzorg wordt namelijk geleverd door instellingen met een andere SBI-code dan jeugdzorg.

In november 2023 is een eerdere tabellenset verschenen over dit onderwerp. Deze tabellenset kent dezelfde opbouw en brondata van uit het SKJ, echter er is (1) gebruik gemaakt van recente versies van de dezelfde jaargangen CBS brondata en (2) de bedrijfstakken ‘O – openbaar bestuur en overheidsdiensten’ en ‘P – onderwijs’ worden tot de kern van de arbeidsmarkt voor SKJ-geregistreerden gerekend. In de tabellenset uit november 2023 bestond die kern alleen uit bedrijfstak ‘Q – Gezondheids- en welzijnszorg’.

Downloads

Tabel – Beschrijving van de arbeidsmarktpositie van jeugdprofessionals, juni 2023

Leave a reply