AZW; werkz. beroepsbev.; pos. in de werkkring (kwartaalcijfers), 2013-2023

7-5-2024 00:00

Deze tabel laat de positie in de werkkring zien van werkenden binnen AZW-branches, uitgesplitst naar kwartaal, over de periode 2013-2023.

Op AZW-StatLine wordt informatie gepubliceerd over de positie in de werkkring van werkenden binnen de verschillende AZW-branches. Deze informatie is beschikbaar in de vorm van jaarcijfers, in de periode 2013-2023. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is onderzocht of over deze informatie ook kwartaalcijfers kunnen worden gemaakt.

Downloads

Tabel – AZW; werkz. beroepsbevolking; positie in de werkkring (kwartaalcijfers), 2013-2023

Leave a reply