• Nederland vergroot productie van nieuwe en plantaardige eiwitten

  Nederland vergroot productie van nieuwe en plantaardige eiwitten

  Nieuwsbericht | 22-12-2020 | 15:40 Nederland stimuleert de komende 5 tot 10 jaar de teelt van eiwitrijke gewassen zoals veldbonen en aardappelen om minder afhankelijk te worden van importstromen van eiwitrijke grondstoffen (soja) van buiten de Europese Unie. Ook investeert het Rijk de komende jaren in onderzoek naar innovatieve eiwitrijke bronnen voor zowel mensen als

  Read more
 • Monitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

  Monitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

  21-12-2020 15:00 De impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat de impact is van deze aanpak op de levens van de betreffende mensen. De monitoring van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft als

  Read more
 • Eenzaamheid

  Eenzaamheid

  18-12-2020 00:00 Percentage van Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder dat zich in 2019 enigszins of sterk eenzaam voelde. In de enquête Sociale samenhang en Welzijn zijn vragen over eenzaamheid gesteld. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de verkorte versie van de Eenzaamheidsschaal van De Jong Gierveld (De Jong Gierveld en Van Tilburg,

  Read more
 • Rookstatus volwassenen naar achtergrondkenmerken, 2019

  18-12-2020 00:00 De gegevens over rookstatus zijn onderverdeeld naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en onderwijsniveau. De rookstatus van een volwassene kan zijn: roker, ex-roker of nooit-roker. Deze tabel is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2019.  Downloads Excel Tabel – Rookstatus volwassenen, naar achtergrondkenmerken

  Read more
 • Classificatievoorstel: methylisobutylketon mogelijk kankerverwekkend

  Nieuwsbericht | 08-12-2020 | 10:00 De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van SZW om methylisobutylketon te classificeren in gevarencategorie 2. Er is beperkt bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan de stof tot kanker leidt. Naar het advies: Methylisobutylketon Methylisobutylketon wordt onder meer gebruikt als synthetische geurstof en als oplosmiddel in verven en lakken. De … Advies |

  Read more

Photostream