Beoordeling bijzondere medische verrichtingen blijft maatwerk 1

Beoordeling bijzondere medische verrichtingen blijft maatwerk

Nieuwsbericht | 29-03-2021 | 10:00

De besluitvorming over het instellen of opheffen van een vergunningplicht voor een bijzondere medische verrichting vergt steeds maatwerk. In een advies dat vandaag is aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport, geeft de Gezondheidsraad een handreiking voor meer eenduidigheid en transparantie in de besluitvorming. De raad heeft daartoe een beoordelingskader opgesteld en doet aanbevelingen voor de toepassing daarvan.

Naar het advies:

In of uit de Wbmv: handreiking voor maatwerk

Sommige vormen van diagnostiek of behandeling hebben een bijzondere status omdat ze heel complex of kostbaar zijn – zoals …

Advies | 29-03-2021

Leave a reply