Radioactiviteit in het Nederlandse milieu en voeding: Resultaten in 2019 1

Radioactiviteit in het Nederlandse milieu en voeding: Resultaten in 2019

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapporteert elk jaar het niveau van radioactiviteit dat onder normale omstandigheden voorkomt in het milieu en in voeding. De waarden in 2019 laten een normaal beeld zien en wijken niet af van voorgaande jaren. Doordat we de normale waarden elk jaar rapporteren, kan bij een ramp of calamiteit bepaald worden of en hoeveel de gemeten waarden verschillen van de normale situatie. 

Radioactiviteit in lucht, voedsel, melk, gras en veevoer

De radioactiviteitsniveaus in lucht laten een normaal beeld zien, net als in eerdere jaren. De radioactiviteitsniveaus in voedsel en melk liggen net als in vorige jaren onder de Europese limieten voor consumptie en export. Ook de radioactiviteitsniveaus in gras en veevoer laten een normaal beeld zien, net als de jaren ervoor.

Radioactiviteit in oppervlaktewater, zeewater en drinkwater 

De radioactiviteitsniveaus in oppervlaktewater en zeewater verschillen niet van voorgaande jaren.


Het merendeel van de metingen van ongezuiverd water ligt onder de zogeheten parameterwaarde. Dat was in voorgaande jaren ook het geval. Dat betekent dat voor die metingen geen verder onderzoek nodig is. Een klein aantal  metingen in ongezuiverd water kwam net iets boven de parameterwaarde uit. Voor het drinkwater heeft dat geen gevolgen. Na zuivering liggen deze niveaus altijd onder de parameterwaarde. Dit bleek uit vervolgonderzoek, en uit vergelijkbare metingen van eerdere jaren.   

Waarom doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dit onderzoek

In het Euratom verdrag uit 1957 is afgesproken dat alle lidstaten elk jaar meten hoeveel radioactiviteit er in het milieu en in voeding voorkomt. Met dit onderzoek voldoet Nederland aan deze Europese verplichting. Het RIVM werkt hierin samen met Rijkswaterstaat, de drinkwaterbedrijven en NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en WFSRWageningen Foodsafety Research
. Het RIVM brengt namens Nederland verslag uit aan de Europese Unie over radioactiviteit in het milieu.

Andere opzet rapportage 

De resultaten van 2019 zijn deels gepubliceerd op de RIVM-website. Voor meer informatie verwijzen we naar de briefrapporten. Publicatie op de website is nieuw. Op deze manier zijn de gegevens makkelijker te vinden en te raadplegen.  


 

Leave a reply