Classificatievoorstel: 1-tert-butoxypropan-2-ol mogelijk kankerverwekkend 1

Classificatievoorstel: 1-tert-butoxypropan-2-ol mogelijk kankerverwekkend

Nieuwsbericht | 06-12-2021 | 09:00

De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris van SZW om de stof 1-tert-butoxypropan-2-ol te classificeren in gevarencategorie 2. Er is beperkt bewijs dat beroepsmatige blootstelling aan de stof tot kanker leidt.

Naar het advies:

1-tert-butoxypropan-2-ol

De Gezondheidsraad heeft beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat 1-tert-butoxypropan-2-ol kankerverwekkend is. De raad concludeert …

Advies | 06-12-2021

Leave a reply