Jongeren uit Oekraïne met jeugdzorg, 2022 1

Jongeren uit Oekraïne met jeugdzorg, 2022

4-7-2023 17:02

Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren die zich tussen 24 februari en 31 december 2022 vanuit Oekraïne in Nederland hebben gevestigd en of zij jeugdzorg hebben ontvangen in 2022.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS twee maal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze tabel samengesteld.

VWS bekostigt gemeenten voor gebruik van jeugdhulp door jongeren die vanuit Oekraïne naar Nederland zijn gekomen. Voorafgaand aan verdere afstemming met gemeenten daarover, wil VWS graag een beeld krijgen van de omvang van deze groep specifieke groep jongeren met jeugdzorg. In de tabel is gekeken naar jongeren van 0 t/m 17 jaar die zich tussen 24 februari en 31 december 2022 vanuit Oekraïne als ingezetene bij een Nederlandse gemeente hebben ingeschreven, ongeacht de nationaliteit van die personen.

Downloads

Tabel – Vanuit Oekraiene in NL gevestigde jongeren met JZ

Leave a reply