Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering 1

Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering

29-10-2021 00:00

Cijfers over terugkeer van jongeren in de jeugdbescherming en/of jeugdreclassering naar tijd tot terugkeer en duur van de episode en over het gebruik van jeugdhulp voorafgaand aan, tijdens en ná een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel in de jaren 2015 t/m juni 2021 naar type episode en type jeugdhulp.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine-tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze tabellenset samengesteld. De tabellenset laat zien in welke mate jongeren met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringmaatregel ook jeugdhulp ontvingen voorafgaand aan, tijdens en na deze maatregel en of zij terugkeerden in de jeugdbescherming en/of –reclassering. In deze cijfers wordt data van 2015 tot en met het eerste halfjaar van 2021 gebruikt.

Correctie; In de vorige twee publicaties van oktober 2020 en april 2021 zijn fouten geconstateerd in tabel 1. Zowel het aantal episodes met terugkeer na een bepaald aantal maanden, als de procentuele uitsplitsing daarvan naar de duur van de episodes waren onjuist. Dat is bij de actualisatie van de tabel voor alle verslagjaren hersteld.

Downloads

Tabel – Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering

Leave a reply