Financiële kengetallen zorginstellingen 2021 1

Financiële kengetallen zorginstellingen 2021

25-8-2022 00:00

De tabellenset met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2021, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.
In deze tabel zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een select aantal financiële kengetallen over het jaar 2021 ingedeeld in tien gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een individuele zorginstelling met de grenswaarden behorende bij deze decielen kan de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark).

De eerste tabel is gebaseerd op zeer voorlopige jaarrekeningendata 2021 van zorginstellingen o.b.v. de digitale enquête DigiMV via het CIBG. De update uit oktober 2022 is gebaseerd op nader voorlopige jaarrekeningendata 2021. Tijdens de analyse wordt de DigiMV-data gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd en/of aangevuld.

Bekostigd door ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Downloads

Tabel – Financiële kengetallen zorginstellingen 2021 oktober 2022

Tabel – Financiële kengetallen zorginstellingen 2021 augustus 2022

Leave a reply