Minder tuberculosepatiënten in Nederland in 2022 dan in 2021 1

Minder tuberculosepatiënten in Nederland in 2022 dan in 2021

Het aantal mensen met tuberculose (tbc Tuberculose (Tuberculose)) in Nederland is in 2022 iets afgenomen. In 2022 waren er 635 tuberculosepatiënten in Nederland. Dit is 6 procent minder dan in 2021 (673 patiënten). Bij 250 patiënten bevond de tuberculose zich buiten de longen. Er waren 384 patiënten met tuberculose in de longen. Hiervan hadden 171 open tuberculose, de meest besmettelijke vorm. Bij 1 persoon is nog onbekend of de ziekte binnen of buiten de longen zit. Dit blijkt uit de kerncijfers  van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tachtig procent (509) van alle tbc Tuberculose (Tuberculose)-patiënten in Nederland komt uit landen waar tuberculose veel voorkomt.  Hiervan kwamen de meeste personen uit Eritrea (70), gevolgd door Marokko (59) en Somalië (36).

Het aantal tbc-patiënten in Nederland blijft dalen

Het aantal meldingen van tuberculose in Nederland neemt al decennia af. Dat er in 2022 minder meldingen zijn dan in 2021 komt vooral, doordat er minder mensen waren met tuberculose-buiten de longen. Het aantal meldingen van tuberculose in de longen bleef gelijk aan dat van 2021. Het aantal patiënten met open  tuberculose nam in 2022 iets toe. In 2021 waren dit er 141 en afgelopen jaar 171. Ondanks de toename in 2022, neemt het aantal mensen met open tuberculose de laatste jaren af.

Wat is tuberculose?

Tuberculose  is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De ziekte is meldingsplichtig. Dit betekent dat artsen de ziekte moeten melden aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De GGD meldt dit vervolgens aan het RIVM. Tuberculose kan besmettelijk zijn, bijvoorbeeld als de ziekte in de longen zit. Tuberculose is meestal goed te behandelen met antibiotica.

Vroege opsporing tuberculose

Door vroege opsporing van een tuberculose-infectie  kunnen mensen behandeld worden, voordat ze ziek worden. Dit voorkomt dat meer mensen tuberculose krijgen.

In 2022 werden er 1196 personen met een tuberculose-infectie gemeld. Hiervan werd een derde opgespoord door screening van migranten afkomstig uit landen waar tuberculose veel voorkomt. Deze screening wordt gedaan bij binnenkomst in Nederland. Ruim een kwart werd gevonden door bron- en contact onderzoek rondom een patiënt.

Wereld Stop Tuberculose Dag

Op vrijdag 24 maart is het Wereld Stop Tuberculose Dag. Deze dag is bedoeld om bewustwording te creëren over de wereldwijde verspreiding en bestrijding van tuberculose. Wereldwijd is tuberculose namelijk nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van sterfte door een infectieziekte.


 

Leave a reply