Blootstelling aan combinatie van chemische stoffen lijkt te hoog, gezondheidsrisico’s onduidelijk 1

Blootstelling aan combinatie van chemische stoffen lijkt te hoog, gezondheidsrisico’s onduidelijk

Via voedsel of drinkwater komen mensen in aanraking met chemische stoffen die mogelijk effecten op de gezondheid hebben. Daar zitten ook stoffen tussen, zoals lood, waarvan bekend is dat ze een negatief effect hebben op de intelligentie of ontwikkeling van het brein. Het RIVM heeft in opdracht van de Europese Commissie samen met andere partijen een verkennend onderzoek gedaan naar de opgetelde inname van 4 stofgroepen, zoals zware metalen en vlamvertragers. De resultaten laten zien dat blootstelling aan deze stoffen mogelijk te hoog is. Maar het is nog onduidelijk hoe groot het risico voor de gezondheid precies is. Daar is meer onderzoek voor nodig.

Het RIVM berekende de inname via voedsel en drinkwater voor 4 verschillende groepen: peuters, kinderen, jongvolwassenen en vrouwen van 18 tot 45 in 9 Europese landen. De berekeningen, die uitgevoerd zijn volgens de richtlijnen van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit), laten zien dat voor alle groepen in alle landen de inname hoger is dan de aanvaardbare hoeveelheden. Wel kwamen de onderzoekers nog veel onzekerheden tegen in de optelsom van de stoffen. Hierdoor is nu niet met zekerheid te zeggen hoe hoog de inname van de combinaties van de stoffen precies is en daarmee hoe groot het risico daadwerkelijk is.

Mengsels van stoffen

De Europese Commissie maakt zich zorgen over de mogelijke risico’s van het binnenkrijgen van combinaties van chemische stoffen en vindt dat hier snel duidelijkheid over moet komen. Het RIVM onderschrijft dat en werkt daarom aan dit onderwerp in nationale en Europese projecten. In het Europese project ATHLETE heeft het RIVM een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de risico’s van de inname van combinaties van chemische stoffen. Het RIVM deelt de resultaten en onzekerheden met EFSA en de Europese Commissie. Ook de richting van vervolgonderzoek bespreekt het RIVM met deze organisaties.

Vervolgonderzoek

Het RIVM is van plan om samen met buitenlandse instituten vervolgonderzoek uit te voeren. Daarin kijken zij naar de meetwaarden van de betreffende chemische stoffen in bloed- en urinemonsters. Ook gaan de onderzoekers kijken hoe de meetwaarden in bloed en urine het beste opgeteld kunnen worden. Dit geeft een completer beeld van de inname van combinaties van chemische stoffen en het risico op negatieve effecten op de intelligentie en de ontwikkeling van het brein.

Richtlijnen Voedingscentrum

Ook als mensen te veel van bepaalde schadelijke stoffen binnenkrijgen, wil dit niet zeggen dat het beter is om sommige levensmiddelen niet meer te eten of te drinken. In deze producten zitten namelijk ook veel stoffen die juist gezond zijn, zoals gezonde vetten, eiwitten, vitaminen en mineralen. Om gezond te (blijven) eten en drinken, is het verstandig om de richtlijnen van het Voedingscentrum te volgen.

De onderzoekers schreven een wetenschappelijk artikel over dit onderzoek. Dat is gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift The International Journal of Hygiene and Environmental Health. Het RIVM werkte voor dit onderzoek samen met onderzoekers van de Brunel University uit Engeland en wetenschappers van diverse Europese zusterorganisaties.

Leave a reply