Fred Woudenberg blikt terug op 23 jaar Gezondheidsraad

Een combinatie van plezier, diepgang en maatschappelijke betekenis, dat maakte het werk voor de Gezondheidsraad voor Fred Woudenberg aantrekkelijk. Hij zat in de beraadsgroep, de Presidiumcommissie, was voorzitter van de vaste commissie Signalering gezondheid en milieu en nam als lid of voorzitter deel aan tijdelijke commissies die adviseerden over kinderleukemie, gewasbescherming, microbiologische kwaliteit van natuurzwemwater,

Read more