Openbare consultatieronde over 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol 1

Openbare consultatieronde over 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol

Nieuwsbericht | 11-05-2021 | 10:00

De Gezondheidsraad biedt de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptadviezen over 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol. De Subcommissie Classificatie kankerverwekkende stoffen beoordeelt of beroepsmatige blootstelling aan 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol tot kanker kan leiden en genotoxisch is. Het conceptadvies is nu openbaar gemaakt voor publieke consultatie.

De conceptadviezen 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol en de instructies voor het aanleveren van commentaar, die beide in het Engels zijn, zijn te vinden op de Engelstalige website. Reageren kan tot 13 augustus 2021.

Leave a reply