Achtergrondrapport: extra analyses over effect van geluid op gezondheid

Achtergrondrapport: extra analyses over effect van geluid op gezondheid

In juni 2020 publiceerde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een rapport over wat de nieuwe richtlijnen van de WHO voor omgevingsgeluid betekenen voor Nederlands beleid. Op verzoek van het ministerie van I&WMinisterie van Infrastructuur…

Read more