Lozingen van de Nederlandse nucleaire instellingen in 2019 onder het vergunde maximum

De radioactieve stoffen in de lozingen in water en lucht door nucleaire instellingen in Nederland lagen in 2019 onder het vergunde maximum. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu controleert elk jaar de water- en luchtlozingen van de kerncentrale Borssele, de COVRACentrale Organisatie Voor Radioactief Afval, NRGNuclear Research and consultancy Group in Petten en de uraniumverrijkingsfabriek UrencoURanium ENrichment COmpany. Daarmee ondersteunen we de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Dit maakt onderdeel uit van de taak om in kaart te brengen aan hoeveel straling mensen in Nederland worden blootgesteld. Als iemand aan een hoge dosis straling wordt blootgesteld, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

In Nederland worden mensen per jaar gemiddeld aan 2,9 millisievert blootgesteld en dat is laag in vergelijking met andere Europese landen. De blootstelling in Nederland bestaat vooral uit straling door medische diagnostiek en natuurlijke straling in de woning (radon, thoron en externe straling).

Leave a reply