Verkenning stikstofuitstoot door dieren in de natuur

Verkenning stikstofuitstoot door dieren in de natuur

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft voor Nederland een inschatting gemaakt van de nog onbekende stikstofuitstoot door biologische bronnen vanuit de natuur. Vanuit de natuur gaat het dan om twee type bronnen: uitstoot van stikstofoxiden…

Read more