Uitgaven publiek gefinancierde gezondheidszorg 1

Uitgaven publiek gefinancierde gezondheidszorg

28-9-2022 10:15

Deze maatwerktabel bevat cijfers over publiek gefinancierde gezondheidszorg van de EU/EER landen en enkele andere landen. Deze cijfers zijn nodig om per land de verhouding tussen Nederland en een ander land te berekenen voor de publiek gefinancierde gezondheidszorg.

Nederlanders die wonen in een land waar een verdrag mee is gesloten (EU/EER en enkele andere zogeheten verdragslanden) gebruiken de zorg in dat land, maar betalen de bijdrage daarvoor aan Nederland. De woonlandfactor is de verhouding tussen de zorglasten in het buitenland en de zorglasten in Nederland ten laste van de sociale zekerheid. De bijdrage aan Nederland bestaat dan uit de premie zorgverzekering plus de inkomensafhankelijke bijdragen zorgverzekering en wet langdurige zorg keer die factor. Voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een tabel gemaakt waarmee die factor berekend kan worden. De basis voor die berekening vormen de publiek gefinancierde uitgaven aan gezondheidszorg volgens het System of Health Accounts.
Downloads

Tabel – Uitgaven gezondheidszorg per hoofd van de bevolking van verdragslanden

Leave a reply