Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020

Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020

12-5-2021 10:43 Het CBS heeft een aantal simulaties uitgevoerd naar de gevolgen van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd op het aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2020 en op de kosten daarvan voor enkele specifieke groepen jongeren. In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp,

Read more