Zorggegevens.nl uitgebreid met zoekfunctie geboortezorg

Zorggegevens.nl is een wegwijzer naar databronnen over de volksgezondheid en zorg in Nederland. Denk bij databronnen aan patiëntenregistraties, enquêtes, monitors en langlopende onderzoeken. Recent is, in overleg met Zorginstituut Nederland, de categorie Geboortezorg toegevoegd, net als een aantal nieuwe databronnen rondom dit onderwerp. In totaal zijn er nu 21 databronnen rondom geboortezorg beschikbaar. 

Zorggegevens.nl zorgt voor een overzicht van beschikbare databronnen van Nederlandse onderzoeksorganisaties en openbare databanken. Professionals in de zorg, onderzoekers, beleidsmakers en studenten kunnen hier gebruik van maken. Bij elke bron staat het doel van het onderzoek, waar de gegevens voor worden gebruikt, wie het financiert en de beschikbaarheid. Zorggegevens heeft de data zelf niet, maar verwijst door naar waar de gegevens opgevraagd kunnen worden.

Zorggegevens.nl is door het RIVM ontwikkeld in opdracht van het ministerie van
VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
). Deze uitbreiding komt voort uit het adviesrapport Secundair gebruik van data in de geboortezorg, opgesteld door het RIVM, Perined en Zorginstituut Nederland.


 

Leave a reply