Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020

Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020

12-5-2021 09:33 Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2020 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder. In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen

Read more