Trajectduur jeugdhulp zonder verblijf, 2022

1-5-2024 09:00 In de tabellenset wordt, per gemeente en jeugdregio, de gemiddelde duur van de in 2022 afgesloten trajecten jeugdhulp zonder verblijf (exclusief wijkteamhulp) uitgesplitst naar enkele achtergrondkenmerken van de jongere en diens huishouden. In…

Read more