Psychische gezondheid in Nederland, 2010-2022 1

Psychische gezondheid in Nederland, 2010-2022

1-11-2023 15:15

Erratum: 1-11-2023 15:15

Op 13 september 2023 is deze tabel gepubliceerd. Er zat een foutje in het cijfer over mantelzorgers van 18-64 jaar. Onze excuses hiervoor. De cijfers in het Excelbestand zijn aangepast met de correcte cijfers.

De NIET gecorrigeerde cijfers psychische-gezondheid-in-nederland-2010-2022

Gegevens over psychisch gezondheid van de Nederlandse bevolking en van de groepen mantelzorgers en mensen met chronische aandoeningen.

Op basis van de CBS Gezondheidsenquêtes van 2010 t/m 2022 worden gegevens over psychische gezondheid en zelfgerapporteerde depressie weergegeven, over de bevolking van Nederland en over de groepen mantelzorgers en mensen met een chronische aandoening.


Op basis van de Gezondheidsmonitor van 2012 en 2016 en 2020 van de GGD-en, RIVM en het CBS, wordt gerapporteerd over angst-/depressieklachten, over de bevolking van Nederland en over de groep mantelzorgers.

Bekostigd door: Trimbos-instituut.

Downloads

Excel
Tabel – Psychische gezondheid in Nederland sinds 2010 aangevuld met 2022

Leave a reply